(Български) Общи Условия за покупко-продажбa през онлайн магазинa

Настоящите Общи Условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.queenswinehouse.com– онлайн магазин, собственост на “Олдин” ЕООД. Тези общи условия представляват Договор за покупко-продажба между „Олдин“ЕООД  и Клиента.

Потребителят има право да се запознае със стоките в електронен магазин https://queenswinehouse.com/,  без да е задължен да направи поръчка, но няма право да използва информацията за други цели.

„Queen’s Winery House“ е търговска марка за бутилирани вина, аперитиви на винена основа и високо алкохолни напитки. Дружеството, собственик на търговската марка и електронния магазин е регистрирано  със седалище и адрес на управлениe – град Балчик, ул.Стара Планина 69, BG124692483, МОЛ Дамян Дамянов.

Всеки от изброените артикули е описан с основните си характеристики и продажна цена (в български лева, с вкл.ДДС). Под „артикули“ се разбира вино и спиртни напитки (алкохол) по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки; ваучери за подарък, опаковки и аксесоари. „Клиент” на онлайн магазина може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в https://queenswinehouse.com/ и е съгласно с настоящите Общи Условия. Със заявяване на поръчка, Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 ( осемнадесет) години.

1.Поръчка за покупка : Клиентът сключва Договор за покупко-продажба с Търговеца по следната процедура:

 • избират се една или повече от предлаганите стоки от електронния магазин  https://queenswinehouse.com/ и се добавят към списъка със стоки за покупка (кошницата); ако няма наличност от даден продукт, то той е отбелязан с надпис „изчерпан“.
 • отваряйки кошницата и сверявайки избраните артикули, Клиентът натиска бутона „Продължаване с поръчката“.
 • необходимо е да се предоставят следните данни : име; фамилия; име на фирма (ако Клиентът пожелае фактура); имейл адрес; телефон; държава; точен адрес. По желание Клиентът може да отбележи отметката най-отдолу „Регистрация на профил в сайта“ и след като предостави своя лична парола, данните му ще бъдат запаметени в системата и той вече ще има създаден т.нар. клиентски профил.
 • избира се способ и момент за плащане на цената.
 • с натискане бутона „Поръчване“ поръчката се потвърждава.

* В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, queenswinehouse.com има право да счете поръчката за невалидна и за queenswinehouse.com не възниква задължение за нейното изпълнение.

2.Приемане на поръчката/заявката – Заявката за покупка се приема от queenswinehouse.com чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, както и настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на транспортните разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избраният от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка.

3. Доставка – Дружеството работи с куриерска фирма „Спиди” по тарифа и срокове посочени на сайта на куриера (виж тук) и включва застраховка чупливост по тарифа обявена на сайта на куриера. Всички доставки важат за територията на България. За чуждестранни поръчки се уговарят допълнителни условия.

* бутилка = 0.75 Л ( около 1,5кг)          * бутилка = 0.5 Л ( около 1,3кг)

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност.

При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

4. Цени и начин на плащане – всички цени са в български лева, с включено ДДС. Цените на артикулите НЕ включват цената за доставка. Тя се определя от куриера спрямо поръчаните артикули, срока за доставка и адреса за доставка и се съобщава в посочения имейл и в телефонния разговор с Клиента.

Начините на плащане са три – в брой (наложен платеж) от Клиента или от трето лице от името на Клиента, в момента на доставка на представител на куриерската фирма.

Вторият начин е чрез дебитна или кредитна карта : MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V PAY.

Максимална сума за транзакция – 10 000 лева.

Необходимо е да проверите дали Вашата карта е отворена за ползване в интернет и дали притежава онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecurityCode.

При плащания с карта, издадена в България, срокът за постъпване по сметката на получателя е един работен ден от датата на транзакция. За карти издадени извън България – два работни дни от датата на транзакция.

Клиентът попълва: данни за картата ( номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес).

Третият начин на плащане е по банков път по банкова сметка, посочена от Търговеца.

5. Връщане на стоки, отказ от направени поръчки, права и задължения на страните.

 • Πpaвoтo нa oтĸaз нe ce пpилaгa в cлeднитe cлyчaи  – за поръчана от Клиента стока, която е била разопакована и/или отворена от него и това е засегнало количествените и качествените й характеристики; зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa Клиента или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния.
 • Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед; при транспортирането стоката е била повредена.
 • Клиентът е длъжен да обезщети „Queen’s Winery House“ за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия.
 • Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
 • В случай че Клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката се съхранява в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни, като Търговецът уведомява Клиента на посочения от същия e-mail за срока на съхранението и за офиса на куриерската фирма. В случай че клиентът не получи стоката и в срока по предходното изречение, Търговецът се освобождава от задължението си за доставка. Търговецът се задължава да върне на Клиента платената от същия сума, намалена с извършените от Търговеца разходи по доставката, в срок от 10 работни дни, считано от изтичането на срока по изречение първо.
 • В случай че Клиентът не е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката незабавно се връща обратно на Търговеца, който се освобождава от задължението си за доставка.
 • Поради специфичността на вкуса на вината и спиртните напитки, предлагани от queenswinehouse.com, същите могат да не съвпаднат с вкуса на Клиента, но това не е основание за връщането им обратно.

Други :

Queenswinehouse.com уважава правото на лични данни на Клиента и се стреми да ги защити. Използва ги единствено, за да осъществи заявената поръчка.

Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на Търговеца. За нарушения на авторското право, отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на queenswinehouse.com , които имат регистрация.